74970 – Giant Beans in Tomato Sauce – Aurora – 6/70oz